Voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer gelden voor de gehele domeinen www.paulslab.nl en www.paulslab.com (dus alle pagina's en objecten die bij deze domeinen horen, inclusief subdomeinen).

Het ontwerp van de website is auteursrechtelijk beschermd door © Pauls Lab Webdesign, alle merknamen en inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd door © Pauls Lab (afgekort tot © PL). Voor de volledige informatie over het auteursrecht, lees dan verder hier: copyright.

Het is belangrijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. © PL echter niet dat de informatie op de website juist, volledig of actueel is en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Dergelijke beslissingen zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie op deze website, met inbegrip van deze Disclaimer, kan altijd en zonder enige aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren regelmatig na te gaan of de informatie op deze website of in deze Disclaimer is gewijzigd.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer © PL hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat © PL de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. © PL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door © PL niet geverifieerd.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar © PL stuurt, kunnen onveilig zijn. © PL raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan © PL te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan © PL te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik van de automatische e-mail (e-mail formulier) functie die aangeboden wordt door © PL op o.a. de pagina met contact informatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

© PL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateri√ęle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het gebruik van producten die u via deze internetsite heeft aangeschaft, (iv) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan © PL of aan u wordt gezonden, (v) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (vi) misbruik van deze internetsite, (vii) verlies van gegevens, (viii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (ix) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Dit geldt ook voor de Engelstalige gedeelten van de website.

Wijzigingen

© PL behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.