Artikelen

Top

Informatie

Milieuvervuiling is een algemene term om aan te geven dat bodem, lucht en/of water vervuild zijn. Chemicaliën kunnen het milieu vervuilen, op een directe of indirecte manier. Een plasticzak in de bosjes lijkt niet op vervuiling door chemicaliën, maar na verloop van tijd valt de zak uit elkaar doordat het blootgesteld wordt aan allerlei invloeden. Dit kan zijn omdat dieren er aan knagen of bacteriën het opeten. Maar ook water, zon of de aanwezigheid van bepaalde stoffen kan bepaalde materialen laten vergaan. De eindproducten van al deze verweringsprocessen kunnen wel degelijk chemicaliën zijn, die ook het milieu kunnen schaden.

Een manier van indirecte milieuvervuiling is het aanschaffen van producten. Het kopen van deze producten geeft nauwelijks milieuvervuiling (zeker niet als je me de fiets naar de winkel gaat), maar bij de productie van producten, of de afbraak daarvan, kan veel milieuvervuiling optreden. Bij het produceren van voedsel wordt veel kunstmest gebruikt. Dit zijn meestal fosfaten of stikstofhoudende chemicaliën. Deze komen, ondanks een streng overheidsbeleid, uiteindelijk in het grondwater terecht en vormen zo een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Nederland heeft van alle Europese landen de hoogste mestproductie per hectare. De helft van de ammoniak die hiermee uitgestoten wordt komt van de rundveehouderij. Ook resten van bestrijdingsmiddelen komen in het grondwater terecht, het meerendeel komt in het milieu terecht bij de teelt van vollegrondsgroenten en bij de fruitteelt. Door een bewuster en efficiënter gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest is de milieuvervuiling hierdoor de laatste jaren gedaald.[1]

Voor diegene die graag experimenteren of zelfs in een laboratorium werken, is het belangrijk dat afval(stoffen) goed verwerkt worden. Er worden een heleboel chemicaliën gebruikt tijdens het maken van kristallen en een deel daarvan wordt weggegooid of weggespoeld. Iedere chemische stof heeft zijn eigen manier van verantwoord weggooien. Soms kan je het gewoon door de gootsteen spoelen (altijd in beperkte maten, geen hele kilo's), in andere gevallen moet je het naar de juiste instelling brengen om te laten verwerken. Voor particulieren kan dit meestal bij de gemeentelijke milieustations en kost dit vaak geen geld. Voor bedrijven of instellingen liggen deze verwerkingskosten veel hoger, omdat er in veel grotere hoeveelheden afval wordt geproduceerd.

In aanbouw...

Bronnen

[1] Voedingscentrum, milieuverontreining, geplaatst: 03-06-2009, bekeken: 27-01-2010.