Artikelen

Top

Informatie

Pyriet is een bijzonder mooi mineraal en kan onder andere in Oost-Nederland gevonden worden. Een tijd geleden ben ik naar een groeve geweest die open was voor het publiek, te zien in figuur 1, waar ik gezocht heb naar pyriet (en andere spul natuurlijk).

Pyriet Groeve

Figuur 1) Pyriet groeve in Winterswijk, Nederland.[1]

I took some of the big pieces I found there back to my house for further research. (See figure 2.) I will show you in this artikel how to get the pyrite out of the rocks.

Pyriet Stenen

Figuur 2) Pyriet-houdende stenen.[1]

Met behulp van een hamer en een beitel/priem, is het mogelijk om de grotere brokken te bewerken. Zoek aan de buitenkanten van de brokken naar goudgelig glanzende stukken ijzer. Pyriet is niet sterk, dus pas op dat je niet te dichtbij de kristallen beitelt. De lagen kalksteen zijn vrij gemakkelijk te verwijderen, de pyriet kristallen zitten echter vaak in een hardere laag steen. Ga voorzichtig tewerk en let op scheurtjes/breuken die gebruikt kunnen worden om de kristallen bloot te leggen. Zie figuur 3 voor een aantal resultaten.

Het pyriet zit nu nog in de steenmatrix vast en dat moet (gedeeltelijk) weggehaald worden om de kristallen bloot te leggen. Er zijn meerdere methoden om pyriet vrij te maken uit steen, ik zal er hier twee bespreken.

Zuurbad

Pyriet zit vaak in kalksteen of varianten daarvan ingesloten. Kalksteen lost op in zwakke zuren (zoals azijn), pyriet niet. Leg dus een aantal van de brokjes steen in een bak met azijn en laat dit een tijd staan. Zie figuur 4 en 5 (komen nog) voor de resultaten. Gewone azijn werkt goed, maar schoonmaakazijn werkt beter, doordat de pH ervan lager is (het is dus zuurder). Azijn en schoonmaakazijn zijn niet giftig en alleen bij langdurige blootstelling aan de huid zijn handschoenen nodig. Het is wel aan te raden oogbescherming te dragen en schoonmaakazijn is in tegenstelling tot normale azijn niet bedoelt om in te nemen. (Het kan namelijk methanol bevatten.)

Pyriet Kristal

Figuur 6) Microscoop foto van een pyriet kristal.[1]

Ijzer Kristal

Figuur 7) Microscoop foto van een ijzer kristal.[1]

Na het zuurbad blijven er ook kleine resten achter die niet oplossen. Onder de microscoop zijn kleine pyriet, ijzer en kwarts kristallen zichtbaar. Zie figuur 6 en 7.

Handmatig

Mocht het pyriet zich niet in kalksteen bevinden, dan zal het steen handmatig rond de kristallen verwijderd moeten worden. Gebruik hiervoor vijlen, kleine hamers en beitels, prepareernaalden en veel geduld! Zie figuur 8 en 9 voor de eindresultaten. Zie figuur 8 en 9 (komen nog) voor de resultaten. Houd er rekening mee dat onder het steen dat je wilt weghalen nog pyriet kan zitten, dus ga voorzichtig te werk. En draag ook bij dit proces ALTIJD oogbescherming, steensplinters zijn vaak erg scherp.

In aanbouw...

Bronnen

[1] Fotos uit mijn persoonlijke collectie.